zorganizowanie Festynu sportowo-integracyjnego w dniu 19.08.2017r.

UCHWAŁA NR 62/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 22 czerwca  2017roku.

w sprawie:

Zorganizowania Festynu sportowo integracyjnego.

Na podstawie §7 pkt 3  Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1320/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia Śmierdnica Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3945 z 2014 r.)

 Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Organizuje w dniu 19.08.2017r.  Festyn sportowo  integracyjny w godzinach 12 00 do 24 00  Festyn odbędzie się na obiekcie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kołbackiej -Uczniowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Sportu i Spraw Społecznych Rady Osiedla.

Uzasadnienie:   Kontynuacja od kilku lat organizowania  Festynów sportowo integracyjnych dla mieszkańców osiedla . Turnieje piłki siatkowej a na zakończenie zabawa ns świeżym powietrzu

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Osiedla  

                                                                                                 Jakub Kalita

 

Nr uchwały: 
62/17
Data uchwały: 
22/06/2017
Kadencja: 
2015-2019