załącznik do uchwały

Wniosek do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych RM

W sprawie finansowania zadania Rady Osiedla PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

w 2017

 

1.       Tytuł zadania.

Zorganizowanie festynów na naszym osiedlu dla mieszkańców osiedla

 

2.       Czas i miejsce realizacji.

1.       Dzień Dziecka – czerwiec                 obiekt rekreacyjno – sportowy ul. Kołbacka w Płoni

2.       Turniej Piłki Siatkowej – sierpień   obiekt rekreacyjno – sportowy ul. Kołbacka w Płoni

3.       Dzień Seniora – wrzesień                  obiekt rekreacyjno – sportowy ul. Kołbacka w Płoni

4.       Spotkanie opłatkowe – grudzień      wynajem lokalu na osiedlu

3.       Zakładany cel.

 

Spotkania integracyjne mieszkańców osiedla w różnych grupach wiekowych

4.       Do jakiej grupy mieszkańców adresowane jest zadanie.

 

ZADANIE ADRESOWANE DO RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH MIESZKAŃCÓW

Dzieci, młodzieży, osób pracujących, emerytów, rencistów i osób samotnych.

5.       Opis zadania/harmonogram.

1.       Zorganizowanie Festynu z okazji Dnia Dziecka –czerwiec  na obiekcie rekreacyjno sportowym przy ul. Kołbackiej w Płoni.

2.       Zorganizowanie Turnieju Piłki Siatkowej – sierpień na obiekcie rekreacyjno sportowym przy ul. Kołbackiej w Płoni dla młodzieży i osób starszych w godzinach wieczornych zabawa taneczna dla mieszkańców.

3.       Zorganizowanie Dnia Seniora –wrzesień na obiekcie rekreacyjno sportowym przy ul. Kołbackiej w Płoni , Spotkanie klubu Seniora działającego przy Radzie Osiedla wspólne konkursy zabawa i grillowanie.

4.       Zorganizowanie spotkania opłatkowego – grudzień  dla osób samotnych, emerytów i rencistów z naszego osiedla . Łamanie się opłatkiem spożywanie pokarmów wigilijnych wspólne kolędowanie.   Wynajem lokalu.

 

6.       Finansowanie (kwota łączna)

 

6 500,00 ZŁ

rodzaj wydatku

kwota

1.       Czerwiec – Dzień Dziecka Zakup profesjonalnej Firmy prowadzącej zabawy konkursy, tańce, dmuchane zamki dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

 

2 000,00 zł

2.       Sierpień – Turniej Piłki Siatkowej i zabawa taneczna Zakup usługi cateringowej i oprawy muzycznej .

1 500,00 zł

 

3.       Wrzesień – Dzień Seniora zakup artykułów spożywczych do grillowania i napojów.

    500,00 zł

 

4.       Grudzień– Spotkanie opłatkowe Zakup usługi cateringowej i wynajem sali na wigilię.

2 500,00 zł

 

 

Załącznik: Uchwała Rady Osiedla Nr 55/17 z dnia 19 stycznia 2017r.

Zadania finansowane ze środków KIS:

·         Integracyjne spotkania mieszkańców organizowane na terenie osiedla (jednorazowe lub/i cykliczne, w tym wigilie),

·         Zadania remontowe na terenie znajdującym się pod opieką rady

·         Promocja i informacja (druk gazetek osiedlowych - bez promocji zadań z SBO)

Nr uchwały: 
55/17
Data uchwały: 
20/02/2017
Kadencja: 
2015-2019