wydania opinii o dzierżawę gruntudz. nr 259/3 ul. Topolowa (cesja)

UCHWAŁA NR 59/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 20 kwietnia 2017roku..

w sprawie:

 pozytywnego opiniowania dzierżawy gruntu przy ul. Topolowej .

Na podstawie § 7 pkt 6 lit. i  Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1320/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia Śmierdnica Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3945 z 2014 r.)

 Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Pozytywnie opiniuje wydzierżawienie gruntu dz. nr 59/3 obręb 4204 Dąbie zlokalizowana przy ul. Topolowej 16a  przez pana Andrzeja Morszczyznę   zamieszkałego przy   ul. Topolowa 16a    70-892 Szczecin z przeznaczeniem na cele uprawy warzyw i rekreacyjne. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie   Jednocześnie Rada Osiedla  informuje, że obecnie działka 59/3 obręb Dąbie  dzierżawiona  jest przez panią Krystynę Dobrowolską   zamieszkałą  przy ul. Topolowej 16a  w  Szczecinie.

Przekazanie dzierżawy gruntu nastąpi  na podstawie umowy cesji wierzytelności.

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Osiedla  

                                                                                                 Jakub Kalita

 

Nr uchwały: 
59/17
Data uchwały: 
20/04/2017
Kadencja: 
2015-2019