wydania opinii o działce gruntu nr 289/5 obręb 4198

 

UCHWAŁA NR 56/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 09 lutego 2017roku.

w sprawie:

           wydania opinii o działce gruntu nr 289/5 obręb 4198

Na podstawie § 7 ust. 6 lit.i Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1320/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia Śmierdnica Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3945 z 2014 r.)

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Pozytywnie opiniuje wniosek  przygotowania do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki nr 289/5 obręb 4198 o pow. 319m2 przy ul. Wędrownej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie.

Rada Osiedla w dniu 04.10.2014r. podjęła uchwałę Nr 83/IV/14 i wydała pozytywną opinię w sprawie bezprzetargowego zbycia gruntu przy ul. Wędrownej w Szczecinie.

 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                          Jakub Kalita

 

 

 

 

 

 

 

Nr uchwały: 
56/17
Data uchwały: 
09/02/2017
Kadencja: 
2015-2019