wydania opinii o działce gruntu nr 248 obr. 4199 ul. Wędrowna

UCHWAŁA NR 58/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 16 marca 2017roku..

w sprawie:

 pozytywnego opiniowania dzierżawy gruntu przy ul. Wędrownej.

Na podstawie § 7 pkt 6 lit. i  Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1320/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia Śmierdnica Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3945 z 2014 r.)

 Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Pozytywnie opiniuje wydzierżawienie gruntu w drodze bezprzetargowej część działki nr 248  obręb 4199 Dąbie zlokalizowanej  przy ul. Wędrownej o powierzchni 60m2  przez panią Magdalenę Gołdyn  zamieszkałą  przy   ul. Wędrownej 2b  70-892 Szczecin z przeznaczeniem na przejazd i przechód do działki Nr 244/6. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Osiedla  

                                                                                                 Jakub Kalita

 

Nr uchwały: 
58/17
Data uchwały: 
16/03/2017
Kadencja: 
2015-2019