Wnioski do budżetu miasta na 2018r.

UCHWAŁA NR 61/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 20 kwietnia  2017roku.

w sprawie:

Wniosków do Projektu Budżetu Miasta Szczecin na 2018r.

Na podstawie §7 pkt 5 lit c Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1320/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia Śmierdnica Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3945 z 2014 r.)

 Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Nazwa zadania

1.     Budowa brakującego oświetlenia w ul. Stepowej 600mb.

2.     Budowa chodnika o długości 250mb i szerokości 1,5m ul. Mostowa do ul. Relaksowej

3.     Budowa oświetlenia w ul. Wędrownej z przyległymi łącznikami

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uzasadnienie:   Corocznie Rada Osiedla przekazuje wnioski do budżetu Miasta Szczecina na 2018r. Przekazuje najważniejsze punkty do wykonania inwestycji na naszym osiedlu.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Osiedla  

                                                                                                 Jakub Kalita

 

Nr uchwały: 
61/17
Data uchwały: 
20/04/2017
Kadencja: 
2015-2019