w sprawie: Wnisków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie.

UCHWAŁA NR 74/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 21 września 2017roku..

w sprawie:

        Wnisków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie.

Na podstawie § 7 pkt 5 lit.g Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Przekazuje do BPPM wnioski do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia –Szosa Stargardzka” w Szczecinie.

1.      Zachować działalność usługową na planowanym terenie.

2.      Nie dopuszcza się składowania różnego typu odpadów na planowanym terenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Osiedla  

                                                                                                 Jakub Kalita

 

 

 

 

Nr uchwały: 
74/17
Data uchwały: 
21/09/2017
Kadencja: 
2015-2019