w sprawie: pozytywnego opiniowania dzierżawy gruntu przy ul. Relaksowej .

UCHWAŁA NR 73/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 21 września 2017roku..

w sprawie:

 pozytywnego opiniowania dzierżawy gruntu przy ul. Relaksowej .

Na podstawie § 7 pkt 6 lit.h Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Pozytywnie opiniuje wydzierżawienie części  gruntu dz. nr 30  obręb 4204 Dąbie zlokalizowanej przy ul. Relaksowej   przez pana Sylwestra Bernackiego  zamieszkałego ul. Kołłątaja 16/1  71-525 Szczecin z przeznaczeniem na cele  rekreacyjne. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie   Jednocześnie Rada Osiedla  informuje, że obecnie działka 30 obręb Dąbie  dzierżawiona  jest przez panią Dagmarę Bartosik  zamieszkałą Żdżary 21h 72-100 Goleniów.

Przekazanie dzierżawy gruntu nastąpi  na podstawie umowy cesji wierzytelności.

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Osiedla  

                                                                                                 Jakub Kalita

 

Nr uchwały: 
73/17
Data uchwały: 
21/09/2017
Kadencja: 
2015-2019