w sprawie: pozytywnego opiniowania dzierżawy gruntu przy ul. Relaksowej .

UCHWAŁA NR 72/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 21 września 2017roku..

w sprawie:

 pozytywnego opiniowania dzierżawy gruntu przy ul. Relaksowej .

Na podstawie § 7 pkt 6 lit.h Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Pozytywnie opiniuje wydzierżawienie części  gruntu dz. nr 30  obręb 4204 Dąbie zlokalizowanej przy ul. Relaksowej   przez pana Jakuba Szydłowskiego    zamieszkałego Żdzary 21h   72-100 Goleniów z przeznaczeniem na cele  rekreacyjne. 

Przekazanie dzierżawy gruntu nastąpi  na podstawie umowy cesji wierzytelności po zmarłym ojcu Wacławie Szydłowskim.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Osiedla  

                                                                                                 Jakub Kalita

 

 

 

 

Nr uchwały: 
72/17
Data uchwały: 
31/10/2017
Kadencja: 
2015-2019