Terminarz zebrań i dyżurów

TE R M I N A R Z

ZEBRAŃ  I  D Y Ż U R Ó W

RADY OSIEDLA

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

           W  MIESIĄCACH   STYCZEŃ - MARZEC 2016r.

 

Biuro Rady Osiedla  ul. PYRZYCKA 28   70-89 Szczecin

 

Tel/Fax  (091) 46-66-452

Tel. Przewodniczącego Rady  Osiedla   606 729 954

 

Dyżury i Zebrania Rady  Osiedla odbywają się

 w czwartki od  1800 – 1900

  07 STYCZEŃ - Z

  14 STYCZEŃ - D

  21 STYCZEŃ - Z

  28 STYCZEŃ - RO

 04 LUTY - Z

 11 LUTY - D   

 18 LUTY - Z

 25 LUTY - RO

 03 MARZEC - Z

 10 MARZEC - D

 17 MARZEC - Z   

31 MARZEC - RO

UWAGA

Z - zarząd

D - dyżur

RO - rada osiedla

 WSZYSTKIE ZEBRANIA I DYŻURY ODBYWAJĄ  SIĘ

W SIEDZIBIE RADY OSIEDLA PRZY UL. PYRZYCKIEJ 28

 

Dyżur dzielnicowego w każdą środę od 1600 do 1700 w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Pyrzyckiej 28  tel. 722 090 527

 

ZAINTERESOWANYCH  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 Przewodniczący Rady Osiedla

 /-/ JAKUB KALITA