Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r.

Data sprawozdania: 
czwartek, 9 luty, 2017

Załącznik nr 1

 do Uchwały Nr 54/17 z dnia 09 lutego 2017r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERNICA JEZIERZYCE  ZA 2016 rok.

                                                        KWOTA BUDŻETU NA 2016r.   18 863,00  zł   

            WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH NA 2016r.    6 000,00  zł

                                                                                                    Razem    24 863,00 zł                             

 

Działalność statutowa

Klasyfikacja  §

 

Plan na 01.01.2016

Po zmianach

Wykonanie Kwota zł

Diety przewodniczącego

3030

 

4769,40

 

  4769,00

Działania promocyjne

Opłaty pocztowe

Zakup materiałów  

 

4300

4300

4210

 

620,00

550,00

2550,60

 

       50,00

       49,00

  1 841,00

 

Nagrody konkursowe

Zakup materiałów

Zakup usług pozostałych                                 

Opłaty za prąd

Ubezpieczenie imprez

4190

4210

4430

 

4260

4430

      0,00

3950,00

5050,00

 

  930,00

  443,00

1943,00

  1 943,00

  5 391,00

  4 290,00 

 

Wspieranie inicjatyw społecznych                                                  6 000,00

 

Zakup materiałów

Zakup usług pozostałych

4210

4300

 

 

  1 000,00

  5 000,00

RAZEM 

 

 

24 863,00

 

 24 333,00

 

Planowane wydatki    24 863,00 zł

Wydano                      24 333,00 zł

                                                     Budżet wykonano               97,88%

 

 Skarbnik R.O.                                                                     Przewodniczący R.O.

              Jadwiga Cymerman                                                                                Jakub Kalita