Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2015

Data sprawozdania: 
poniedziałek, 18 Maj, 2015

SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE ZA 2015 ROK

 

Był to rok wyborczy do rad osiedli które odbyły się 18.05. 2015r. Ukonstytuowanie i złożenie przysięgi przez radnych odbyło się 18.05.2015r. na którym to wybrano

 Zarząd Osiedla

Przewodniczący – Jakub Kalita

Vice przewodniczący – Czesław Owczarek

Sekretarz –Jadwiga Cymerman

Sekretarz Halina Parzych

Członek zarządu – Konrad Luberadzki

Radni Rady Osiedla

Barbara Hreczuch

Joanna Paczkowska

Małgorzata Rusin

Dariusz Sikora

Mariusz Więckowski

Zbigniew Romaniuk

Artur Jamrozik

Włodzimierz Kotwas

Mirosław Kowalewski

Henryk Żmuda

 

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla odbyło się 21.05.2015r.

Na którym podjęto uchwały dotyczące zorganizowania Festynu z okazji Dnia Dziecka oraz powołano Komisje Sportu Rekreacji i Spraw Społecznych przewodniczącym został radny Czesław Owczarek.

Nowo wybrana Rada osiedla nie zmieniła budżetu i wydatków zaproponowanych przez poprzednią Radę Osiedla ani tez nie zmieniła Planu Pracy Rady na 2015r.

W związku z powyższym budżet Rady na 2015r. wynosił 21 327 zł + 8 000 z Komisji ds. Inicjatyw Społecznych + 300 zł darowizna co razem stanowi kwotę 29 627,00 zł.

Środki pieniężne wydatkowano zgodnie z uchwałami Rady Osiedla i uchwalonym Planem Pracy na rok 2015.

Energia elektryczna, gaz   -2 452,47 zł

Zakup materiałów i śr. czystości, remonty - 10 500,00 zł

Telefon internet  - 1 606,69 zł

Dieta przewodniczącego – 4 119,09 zł

Czynsze  wywóz odpadów – 733,64 zł

Zakup Usług (catering organizacja Festynów - 10 612,81 zł

Razem wydano 30 024,00 zł

Środki pozyskane z WGKiOŚ w kwocie 1 695,00 złwykorzystano na zakup materiałów budowlanych różnych niezbędnych do wykonania drobnych napraw na placach zabaw, w pomieszczeniach Rady Osiedla oraz obiekcie sportowo rekreacyjnym.

Rada Osiedla zorganizowała sześć Festynów integracyjno okolicznościowych :

Marzec – Rajd Pieszy Przywitanie wiosny

Czerwiec – Festyn z okazji Dnia Dziecka

Sierpień – Turniej Piłki Siatkowej i zabawa na powietrzu

Wrzesień – Dzień Seniora

Listopad  - Rajd Pieszy z okazji Święta Niepodległości

Grudzień – Spotkanie Wigilijne

Mimo skromnych środków staraliśmy się zrobić dużo dla naszych mieszkańców.

Rada Osiedla zgodnie z planem zebrań i dyżurów które odbywały się w każdy czwartek od godz. 18,00 do 19,00 rozwiązywała problemy naszego osiedla. Na zebraniach Rady Osiedla obecni byli: Radny Rady Miasta Szczecina Henryk Jerzyk, Strażnicy Miejscy oraz  dzielnicowy sierżant Mikołaj Szemel. Rada Osiedla nowej  kadencji podjęła 23 uchwały, wydała 4 opinie dotyczące dzierżawy gruntu i nazw ulic, oraz zbycia nieruchomości miejskich.\Obecność radnych na zebraniach Rady Osiedla wynosiła 87% a zarządy 99% co świadczy o wysokim zdyscyplinowaniu i odpowiedzialności radnych.

Wysoko oceniamy współpracę z radnym Henrykiem Jerzykiem gdzie wspólnie rozwiązujemy problemy osiedla , bardzo cenimy dobra współprace z Biurem rady Miasta i Referatem Rad Osiedli. Dobra współpraca jest z proboszczami obu parafii, Klubem Seniora działającym przy Radzie Osiedla, Klubem Kwadransowych Grubasów, Klubem „Iskierka” OSP Szczecin Śmierdnica, Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 11, Przedszkolem nr 45.

Składamy serdeczne podziękowania dla Firm  pomagających i wspierających   działalność Rady Osiedla miedzy innymi „WUGUMEX”, Dom-BUD, KERAMZYT SYSTEM, GRYF –MAT, NETTO Sp. z o.o., EURO – KLINKIER, i wielu życzliwym nam instytucjom.

Inwestycje Rady Osiedla  na 2015 rok wyniosły 116 000,00 zł. i zamknęły się kwotą 70 000,00 zł.

1.      Doposażono place zabaw

2.      Wykonano projekt remontu ul. Uczniowskiej

3.      Wykonano projekt oświetlenia ul. Tartacznej

Nie wykorzystane środki pieniężne w kwocie 46 000,00 zł przeniesiono na 2016rok w którym będą wykonane:

·         oświetlenie ul. Tartacznej (96 000 ,00 zł)

·         doświetlenie Cmentarza Komunalnego w Płoni , wykonanie bramy wjazdowej i drogi dojazdowej od strony parkingu przy ul. Ceramicznej. (60 000,00 zł ).

·         budowa chodnika ul. Mostowa do rzeki Płonia (60 000,00 zł)

Słowa uznania dla społeczników radnych osiedlowych za duże zaangażowanie i poświęcanie swojego czasu na działalność Rady Osiedla.

Na tym zakończono sprawozdanie i prosimy o przychylne przyjęcie.

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                     Jakub Kalita