Sprawozdania finansowe Rady Osiedla za 2015r.

Data sprawozdania: 
czwartek, 1 Styczeń, 2015

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE

 

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE  ZA  2015 ROK

 

 

Rada Osiedlowa na działalność statutową otrzymała z budżetu miasta  21 327,00 zł

Komisja Inicjatyw Społecznych  Rady Miasta                                          3 000,00 zł

Komisja Inicjatyw Społecznych Rady Miasta                                           5 000,00 zł

Darowizna                                                                                                     200,00 zł  

          

                      Razem budżet Rady Osiedla na 2015 rokwynosi              29 527,00 zł

 

 

Środki finansowe rozdysponowano następująco:

 

1.Dieta przewodniczącego Rady Osiedla                                                   4 119,09  zł

2.Energia elektryczna +gaz                                                                         2 452,47 zł

3.Czynsze                                                                                                        733,64 zł

4. Zakup materiałów i środków i remonty                                                 10 500,00 zł                                       

5.Telefony+ internet                                                                                    1 606,69 zł

6.Zakup usług pozostałych(catering+ wynajem toalet)                            10 612,81 zł                                    

                                                                        Razem                                30 024,70 zł

 

Planowane wydatki    29 527,00 zł

Wydano                      30 024,70 zł

  Budżet wykonano                    101,68%

 

 

 

   Skarbnik Rady Osiedla                                             Przewodniczący Rady Osiedla  

     / Jadwiga Cymerman /                                                       / Jakub Kalita/