Przyjęcie zmian w planie finansowym na 2017rok

UCHWAŁA NR 78/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 23 listopada  2017roku.

w sprawie:

Przyjęcie zmian w planie finansowym Rady Osiedla na  2017r.

Na podstawie §24.1 pkt 7  Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

 Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje i zatwierdza zmianę w planie finansowym na 2017 rok.

§ 2.

Z zadania obsługa i funkcjonowaie Rad Osiedli z § 4220 (zakup art. spożywczych) kwotę 300,00 zł przesunąć  na § 4220  zakup art. spożywczych na  Dzałalność na rzecz mieszkańców.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

1.Plan finansowy  Rady Osiedla na  2017r. zmiany.

             

 

 

Skarbnik Rady Osiedla                                                   Przewodniczący Rady Osiedla

Jadwiga Cymerman                                                                        Jakub Kalita

 

 

 

Nr uchwały: 
78/17
Data uchwały: 
23/11/2017
Kadencja: 
2015-2019