przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2017rok

 

UCHWAŁA NR 79/18

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia18 stycznia 2018roku.

w sprawie:

 przyjęcia sprawozdania rzeczowo – finansowego z wykonania budżetu za 2017 rok.

Na podstawie §24 pkt 2 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje sprawozdanie  rzeczowo – finansowe z wykonania budżetu za 2017  rok.

§ 2

Szczegółowy plan  finansowy z wykonania budżetu za 2017r. stanowi załącznik Nr 1  do Uchwały Nr 79/18.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Rady Osiedla                                                   Przewodniczący Rady Osiedla

Jadwiga Cymerman                                                                        Jakub Kalita

 

 

 

Nr uchwały: 
79/18
Data uchwały: 
18/01/2018
Kadencja: 
2015-2019