przyjęcia sprawozdaniaz dziaalności Rady Osiedla i Zarzadu Osiedla za 2016rok.

UCHWAŁA NR 63/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 22 czerwca  2017roku.

w sprawie:

Przyjęcie sprawozdania Rady Osiedla i Zarządu Osiedla za 2016rok.

Na podstawie §24 pkt 5  Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1320/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia Śmierdnica Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3945 z 2014 r.)

 Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje i zatwierdza jednogłośnie sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Zarządu Osiedla za 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:   Zgodnie ze statutem Osiedla Miejskiego Płonia Śmierdnica Jezierzyce Zarząd Osiedla przygotował sprawozdanie z działalności Rady Osiedla  i Zarządu Osiedla za 2016rok.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Osiedla  

                                                                                                 Jakub Kalita

 

Nr uchwały: 
63/17
Data uchwały: 
22/06/2017
Kadencja: 
2015-2019