przyjęcia propozycji podziału środków finansowych z Komisji Inicjatyw Społecznych na 2017r.

 

UCHWAŁA NR 55/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 19 stycznia 2017roku.

w sprawie:

 przyjęcia propozycji podziału środków finansowych z Komisji Inicjatyw Społecznych na 2017r.

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1320/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia Śmierdnica Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3945 z 2014 r.)

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje podział środków finansowych w kwocie 6 500,00 zł z Komisji Inicjatyw Społecznych na 2017 rok.

§ 2

Szczegółowy podział środków z opisem na 2017r. stanowi załącznik Nr 1  do Uchwały 55/17 .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Skarbnik Rady Osiedla                                                   Przewodniczący Rady Osiedla

Jadwiga Cymerman                                                                        Jakub Kalita

 

 

 

 

Nr uchwały: 
55/17
Data uchwały: 
19/01/2017
Kadencja: 
2015-2019