Protokól z posiedzenia Rady Osiedla

Nr aktu: 
11/17
Data posiedzenia: 
czwartek, 7 Grudzień, 2017

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE W DNIU  07 GRUDNIA  2017r.

 

Tematyka posiedzenia:

1.Przyjęcie  porządku obrad.  Uczestniczących 12 radnych

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady  Osiedla 23.11.2017r..

3.Wręczenie zaproszeń  na Wigilię.

 4.Omówienie szczegółów związanych z  Wigilią.

5.Podsumowanie pracy Rady Osiedla w 2017roku..

6. Zatwierdzenie Planu Zebrań na I kwartał 2018 roku.

7. Różne sprawy wolne wnioski

 *sprawy administracyjno - medialne

 * Sprzątanie biura

 

Zebranie prowadził przewodniczący Jakub Kalita

           

    1.Porządek obrad przyjęty jednogłośnie 12 radnych

2.Protokół z ostatniego zebrania 23.11.2017 przyjęty 1 osoba wstrzymała się.

3.Przewodniczący RO rozdał członkom RO zaproszenia dla mieszkańców na spotkanie Wigilijne w dniu 16.12.2017r

4. Do szczegółów związanych z Wigilią jest zaopatrzenie w opłatek z kościoła ul. Klonowa.

  Ustawienie stołów i krzeseł w Sali Weselnej przy ul. Szosa Stargardzka.

1.      Nasza Rada Osiedla na tle innych Rad w mieście oceniana jest dobrze.  Zorganizowano 5 imprez dla mieszkańców osiedla

1 Dzień Dziecka – czerwiec

2. Turniej Piłki Siatkowej i zabawa na powietrzu – sierpień

3. Dzień Seniora – wrzesień

4. Rajd Pieszy z okazji Święta Niepodległości – listopad

5. Wigilia dla osób samotnych rencistów i emerytów – grudzień

   6. Zatwierdzono i  przyjęto Plan zebrań na I kwartał 2018 roku.

   7. Sprawa porządku przy Gabinecie weterynaryjnym – wyjaśnienia H. Żmudy i M. Kowalewskiego

        

                                                                                                                                                     Protokołowała

                                                                                                                                                    Halina Parzych