Protokól z posiedzenia Rady Osiedla

Nr aktu: 
10/17
Data posiedzenia: 
czwartek, 23 Listopad, 2017

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE W DNIU  23 LISTOPADA  2017r.

 

Tematyka posiedzenia:

1.Przyjęcie  porządku obrad.  Uczestniczących 11 radnych

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady  Osiedla 19.10.2017r..

3. Podsumowanie rajdu pieszego w dniu 11 listopada z okazji święta Niepodległości..

 4.Zatwierdzenie propozycji dotyczącej zmian w komunikacji autobusowej linii 72 i 79 (spotkanie 27.10.2017r.

5.Podjęcie uchwały o korekcie w budżecie RO przesunięcie między działalnością § 4220..

6. Informacja Radnego H. Jerzyka dot. osiedla i budżetu na 2018r.

7. Przygotowania do organizacji wigilii w lokalu Bajka ul. Szosa Stargardzka 61.

8. Różne sprawy wolne wnioski

 *zaadoptowano pomieszczenia dla seniorów

 * TBS powinien skontrolować klatkę schodową mieszkań prywatnych.

 

Zebranie prowadził przewodniczący Jakub Kalita

           

    1.Porządek obrad przyjęty jednogłośnie 11 radnych

2.Protokół z ostatniego zebrania 19.10.2017 przyjęty jednogłośnie.

3.Rajd Pieszy z okazji Święta Niepodległości w dniu 11.11.2017r. odbył się w  radosnej atmosferze z udziałem młodzieży szkolnej i licznej grupy z Wielgowa. Zakończenie przy ognisku pieczeniu kiełbasek i gorącej grochówce i śpiewie pieśni patriotycznych. 

4. Rada Osiedla pozytywnie akceptuje wnioski  do ZDiTM w sprawie zmian kursowania autobusów linii 72 i79 . Przewodniczący był na spotkaniu w ZDiTM.

5. Rada Osiedla podjęła Uchwałę 78/7 z dnia 23.11.2017r.w sprawie korekty w budżecie Rady Osiedla w § 4220przesunięcia między działami.

6. Radny H. Jerzyk poinformował że budżet nie został uchwalony na 2018r.i oddany do komisji do wniesionych poprawek. Nie wiadomo co zostanie wyrzucone i na ile będzie okrojony.

Wykonanie projektu kompleksu boisk przy szkole podstawowej 28.

7. Ustalono termin spotkania wigilijnego na 16 grudnia 2017r na godz. 1500 .

Wydrukować 120 zaproszeń i ustalić dokładne menu z właścicielem.

8.Cz. Owczarek – dlaczego członkowie RO nie udzielają się w organizacji festynów rajdów i inne. Parafie powinny współpracować z Radą Osiedla.

Cz. Owczarek wyjaśnia dlaczego wprowadzono korektę w budżecie RO na 2017r. § 4220.

Cz. Owczarek – wszystkie tablice ogłoszeniowe wymagają remontu lub wymiany.

 

                                                                                                                                                     Protokołowała

                                                                                                                                                    Halina Parzych