Protokól z posiedzenia Rady Osiedla

Nr aktu: 
9/17
Data posiedzenia: 
czwartek, 19 Październik, 2017

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE W DNIU  19  PAŹDZIERNIKA  2017r.

 

Tematyka posiedzenia:

1.Przyjęcie  porządku obrad.  Uczestniczących 12 radnych

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady  Osiedla 23.09.2017r..

3. Podsumowanie festynu  z okazji Dnia Seniora  z dnia 23.09.2017.

 4.Informacja pedagoga szkolnego o zorganizowaniu akcji „Godzina dla Szczecina”.

5.Informacja dotycząca propozycji zmiany trasy autobusu nr 79 i innej trasy przejazdu autobusu nr 72.

6. Informacja Radnego H. Jerzyka dot. osiedla i jego problemów.

7. Podjęcie uchwały o zorganizowaniu Rajdu Pieszego z okazji Święta Niepodległości w dniu 11.11.2017r.

8. Podjęcie uchwały o zorganizowaniu spotkania opłatkowego” Wigilia dla seniorów i osób samotnych.

9. Podjęcie uchwały o zorganizowaniu spotkania z mieszkańcami dot. zmian w  komunikacji autobusów miejskich na naszym osiedlu z ZDiTM.

10. Zgłoszenie propozycji do inwestycji Rad Osiedli na 2018r.( termin składania 03.11.2017)

8. Różne sprawy wolne wnioski

*Przeprawa przez rzekę Płonię kładka w okolicach autostrady

 

Zebranie prowadził przewodniczący Jakub Kalita

            Porządek obrad przyjęty jednogłośnie 12 radnych

1.      Protokół z ostatniego zebrania 10.08.2017 przyjęty jednogłośnie.

2.      Festyn Dzień Seniora 23.09.2017r mało osób , impreza zorganizowana wspaniale . Policja zorganizowała wspaniałe i konkretne prelekcje – okradanie osób starszych na różne sposoby. Przechodzenie przez pasy osób starszych.

3.      Godzina dla Szczecina –RO wspiera młodzież naszej szkoły w Płoni dostarczy worki na odpady.

4.      Radny H. Jerzyk przybliżył radnym  problemy  komunikacją autobusową na naszym osiedlu po uruchomieniu pętli Turkusowa. Zmiana trasy autobusu  nr 72ul. Piaseczna – Balińskiego. Autobusu 79 przejazd od Struga ul.  Jasną do Turkusowej. Zmiany niekorzystne dla mieszkańców.

 25.10.2017 otwarcie sali gimnastycznej po generalnym remoncie w Szkole w Płoni.

   6.Firmy telefonii komórkowej chcą postawić następne wieże przekaźnikowe na naszym osiedlu. Już są postawione ul. Spokojna, Ul. Mostowa, plany na ul. Topolowej, Stepowej 7  i ul. Nauczycielskiej 8.

27.10 o godz. 11 spotkanie w ZDiTM nt. komunikacji autobusowej na nasze osiedle przedstawiamy konkretne stanowisko RO.

    7.  Rada Osiedla zorganizuje Rajd Pieszy z okazji Święta Niepodległości w dniu 11.11.2017r. i podjęła Uchwałę Nr 75/17 z dnia 19.10.2017 za 7; przeciw 5  radnych

8. Rada Osiedla zorganizuje Spotkanie opłatkowe ”Wigilia dla seniorów i osób samotnych”  i podjęła Uchwałę Nr 76/17 z dnia 19.10.2017-jednogłośnie

9. Rada Osiedla zorganizuje spotkanie mieszkańców i ZDiTM dotyczące reorganizacji kursowania autobusów na naszym osiedlu i podjęła Uchwałę Nr 77/17 z dnia 19.10.2017jednogłośnie

10. Rada Osiedla zgłosiła propozycje dot. inwestycji

* odprowadzenie wód opadowych ul. Abrahama przyłącze do kanalizacji.

* chodnik ul. Abrahama k/ placu zabaw ok. 50mb.

* doprowadzenie oświetlenia ulicznego mieszkańcom ul. Pyrzycka 17-22 tzw. domy w lesie.

*utwardzenie ul. Mostowa 6-6E

H. Jerzyk – oświetlenie i utwardzenie ul. Wędrowna wpisana do budżetu miasta.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                    Protokołowała

                                                                                                                                                     Halina Parzych