Protokól z posiedzenia Rady Osiedla

Nr aktu: 
8/17
Data posiedzenia: 
czwartek, 21 Wrzesień, 2017

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE W DNIU  21 WRZEŚNIA  2017r.

 

Tematyka posiedzenia:

1.Przyjęcie  porządku obrad.  Uczestniczących 11 radnych

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady  Osiedla 10.08.2017r..

3. Podsumowanie festynu sportowo integracyjnego z dnia 19.08.2017.

 4.Zgłoszenie wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płonia Szosa Stargardzka i podjęcie stosownej uchwały..

5.Przygotowania do Festynu Dnia Seniora 23.09.2017 od11,00 do 17,00 konkursy i ustalenia szczegółów.

6. Informacja Radnego H. Jerzyka dot. osiedla i jego problemów.

 7. Opiniowanie wydzierżawienia gruntów na zasadzie cesji przy ul. Relaksowej w Jezierzycach..

8. Różne sprawy wolne wnioski

*Przebudowa ul. Uczniowskiej przetarg

* Oświetlenie ul. Zadumanej z łącznikami w kilku etapach.

* Bezpieczeństwo na osiedlu spotkanie z policją.

* Wieczór poezji w dniu 15.09.2017 (wystawa obrazów)

* Wyposażono place zabaw w nowy sprzęt zabawowy Abrahama, Klonowa.

* zastoina wodna ul. Abrahama cz. Owczarek prosi o interwencję

 

Zebranie prowadził przewodniczący Jakub Kalita

Obecna Straż Miejska

Obecny dzielnicowy   

1.      Porządek obrad przyjęty jednogłośnie

2.      Protokół z ostatniego zebrania 10.08.2017 przyjęty jednogłośnie.

3.       Rada Osiedla pozytywnie oceniła przygotowanie Festynu a słowa uznania dla Cz. Owczarka i K. Luberadzkiego. Opinia osób uczestniczących bardzo pozytywna.  Mieszkańcy zadowoleni i pogoda sprzyjała.

4.      Rada Osiedla podjęła Uchwałę dot. Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Płonia Szosa Stargardzka i podjęła stosowną Uchwałę Nr 74/17 z dnia 21.09.2017

Zachować działalność usługową na planowanym terenie.

Nie dopuszcza się składowania różnego typu odpadów na planowanym terenie.

5.      Rada  pozytywnie opiniuje wydzierżawienie części  gruntu dz. nr 30  obręb 4204 Dąbie zlokalizowanej przy ul. Relaksowej   przez pana Jakuba Szydłowskiego    zamieszkałego Żdzary 21h   72-100 Goleniów z przeznaczeniem na cele  rekreacyjne. 

 na zasadzie cesji Uchwałę Nr 72/17 z dnia 10.08.2017

6.      Rada Osiedla pozytywnie opiniuje wydzierżawienie części  gruntu dz. nr 30  obręb 4204 Dąbie zlokalizowanej przy ul. Relaksowej   przez pana Sylwestra Bernackiego  zamieszkałego ul. Kołłątaja 16/1  71-525 Szczecin z przeznaczeniem na cele  rekreacyjne.  Uchwałę Nr 73/17 z dnia 21.09.2017

7.      Przygotowania do Festynu Dzień Seniora zakupy, konkursy.

8.      Zostały utwardzone ulice: Mokradłowa, Stepowa, Kołbacka, Ceramiczna będzie budowa chodnika ul. Przyszłości, przebudowa Uczniowskiej, utwardzona ul. Wędrowna frezami. Boiska przy szkole do renowacji.

Wolne wnioski jw.    

 

                                                                                                                                                                        Protokołowała

                                                                                                                                                    Halina Parzych