Protokól z posiedzenia Rady Osiedla

Nr aktu: 
6/17
Data posiedzenia: 
czwartek, 22 Czerwiec, 2017

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE W DNIU  22 CZERWCA  2017r.

 

Tematyka posiedzenia:

1.Przyjęcie  porządku obrad.  Uczestniczących 11 radnych

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady  Osiedla.

3. Podsumowanie  Festynu z okazji Dnia Dziecka 11.06.2017r.

 4. Podjęcie Uchwały o zorganizowaniu festynu sportowo integracyjnego w dniu 18.08.2017r. w godz. 12,00 do 24,00  na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Kołbackiej w Płoni

5. Przedstawienie sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Zarządu Osiedla za 2016 rok i podjęcie stosownej uchwały.

6. Zatwierdzenie terminarza zebrań i dyżurów na III kwartał 2017r. 

7. Informacja i zapoznanie się z koncepcją budowy ul. Sennej w Płoni sporządzoną przez projektanta na zlecenie ZDiTM.

10. Różne sprawy wolne wnioski

* Pani Kochelak Jadwiga – sprawa połączenia ul. Stepowej z Bazyliową dla wygody spacerowiczów. s

* Panie z osiedla w Płoni w sprawie zakupu urządzeń zabawowych i remontu placu zabaw przy ul. Abrahama. 

* Rada Osiedla zakupi Grilla na organizację  spotkań integracyjnych z mieszkańcami.

 

Zebranie prowadził przewodniczący Jakub Kalita   

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad przez członków zarządu osiedla - jednogłośnie

Ad.2.Zatwierdzenie  protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Osiedla za 11 członków

Ad.3. Rada Osiedla ocenia organizację festynu z okazji Dnia Dziecka pozytywnie – dużo dzieci wybór konkursów duży pogoda dopisała. Opinia społeczeństwa pozytywna.

Ad.4. Rada Osiedla podjęła  Uchwałę o zorganizowaniu Festynu sportowo integracyjnego w dniu 19.08.2017r w godz.12,00 do 24,00 na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Kołbackiej w Płoni Uchwała Nr 62/17 z dnia 22.06.2017r. za 9 członków RO 2 wstrzymały się.

Ad. 5. Rada Osiedla pozytywnie zatwierdziła sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Zarządu za 2016rok i podjęła jednogłośnie  stosowna uchwałę Uchwała Nr 63/17 z dnia 22.06.2017r.

 Ad.6. Rada Osiedla jednogłośnie zatwierdziła plan zebrań i dyżurów na II kwartał 2017r. Ad.7. Radni zapoznali się z projektem koncepcją budowy ul. Sennej .

 Ad. 8. Różne sprawy

* Pani Kochelak Jadwiga – sprawa połączenia ul. Stepowej z Bazyliową dla wygody spacerowiczów. s

* Panie z osiedla mieszkaniowego w Płoni w sprawie zakupu urządzeń zabawowych i remontu placu zabaw przy ul. Abrahama, dużo dzieci i rodziców korzysta i należy postawić dużo urządzeń zabawowych nie dzielić na inne place zabaw ul. Klonowa. 

* Rada Osiedla zakupi Grilla na organizację  spotkań integracyjnych z mieszkańcami.

 

 

                                                                                                                                                     Protokołowała

                                                                                                                                                     Halina Parzych