Protokól z posiedzenia Rady Osiedla

Nr aktu: 
5/17
Data posiedzenia: 
czwartek, 11 Maj, 2017

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE W DNIU  11 MAJA   2017r.

Z PRZEDSTAWICIELAMI ZWiK Sp. z o.o. w SZCZECINIE

 

Tematyka posiedzenia:

1.Przyjęcie  porządku obrad.  Uczestniczących 12 radnych

2. Spotkanie  dot. budowy kanalizacji sanitarnej na naszym osiedlu (stara Płonia, Śmierdnica Jezierzyce)

 

Zebranie prowadził przewodniczący Jakub Kalita

Obecny ksiądz Dariusz Grygowski ul. Klonowa       

 

Przedstawiciele ZWiK-kierownik Działu Inwestycyjnego  - Tadeusz Dawid

                           Rzecznik prasowy – Piotr Dykiert

Przewodniczący przywitał zaproszonych gości i przedstawił problem braku kanalizacji sanitarnej na osiedlu.

Tadeusz Dawid – 2015r została wykonana dokumentacja techniczna na 1650mb kolektora oraz wydane pozwolenie na budowę w ul. Przyszłości i Pyrzyckiej do ul. Nauczycielskiej.

Budowa wpisuje się w program NFOŚ „Czysta Odra „ i ZWiK dostaje dofinansowanie w funduszy unijnych.

W 1018-2019 po uzyskaniu środków zostanie ogłoszony przetarg na budowę tego odcinka1650mb z przyłączami do budynków 700 mb.

Do 2021r obowiązują kryteria że na 1 km sieci musi być 120 mieszkańców.

Jeżeli osoby fizyczne ubiegają się by szybciej zostali przyłączeni do sieci sanitarnej powinni założyć Komitet Inicjatyw Społecznych.

Przewodniczący J. Kalita – budowa kanalizacji jest nie porównywalnie droga w stosunku do budowy sieci gazowej i wodociąguj gdzie mieszkańcy realizowali taką inicjatywę.

Ksiądz Dariusz Grygowski – skąd miał finansowanie  powiat Łobez na kanalizację wszystkich osiedli na swoim terenie?

Dlaczego dzielnica Wielgowo w tak dużej kwocie jest finansowana przez ZWiK , natomiast Płonia to jedna dziesiąta wartości z Wielgowa  z czego to wynika?

Nie było odpowiedzi od przedstawicieli ZWiK.

 

Po ogłoszeniu przetargu i wyborze firmy Rada Osiedla otrzyma informację z nazwą firmy nr telefonu kierownika wykonawcy i dostęp do informacji o firmie .

 

 

 

 

Protokołował

Halina Parzych

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

 

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE W DNIU  11 MAJA   2017r.

 

Z PRZEDSTAWICIELAMI ZWiK Sp. z o.o. w SZCZECINIE

 

 

 

Tematyka posiedzenia:

 

1.Przyjęcie  porządku obrad.  Uczestniczących 12 radnych

 

2. Spotkanie  dot. budowy kanalizacji sanitarnej na naszym osiedlu (stara Płonia, Śmierdnica Jezierzyce)

 

 

 

Zebranie prowadził przewodniczący Jakub Kalita

 

Obecny ksiądz Dariusz Grygowski ul. Klonowa       

 

 

 

Przedstawiciele ZWiK-kierownik Działu Inwestycyjnego  - Tadeusz Dawid

 

                           Rzecznik prasowy – Piotr Dykiert

 

Przewodniczący przywitał zaproszonych gości i przedstawił problem braku kanalizacji sanitarnej na osiedlu.

 

Tadeusz Dawid – 2015r została wykonana dokumentacja techniczna na 1650mb kolektora oraz wydane pozwolenie na budowę w ul. Przyszłości i Pyrzyckiej do ul. Nauczycielskiej.

 

Budowa wpisuje się w program NFOŚ „Czysta Odra „ i ZWiK dostaje dofinansowanie w funduszy unijnych.

 

W 1018-2019 po uzyskaniu środków zostanie ogłoszony przetarg na budowę tego odcinka1650mb z przyłączami do budynków 700 mb.

 

Do 2021r obowiązują kryteria że na 1 km sieci musi być 120 mieszkańców.

 

Jeżeli osoby fizyczne ubiegają się by szybciej zostali przyłączeni do sieci sanitarnej powinni założyć Komitet Inicjatyw Społecznych.

 

Przewodniczący J. Kalita – budowa kanalizacji jest nie porównywalnie droga w stosunku do budowy sieci gazowej i wodociąguj gdzie mieszkańcy realizowali taką inicjatywę.

 

Ksiądz Dariusz Grygowski – skąd miał finansowanie  powiat Łobez na kanalizację wszystkich osiedli na swoim terenie?

 

Dlaczego dzielnica Wielgowo w tak dużej kwocie jest finansowana przez ZWiK , natomiast Płonia to jedna dziesiąta wartości z Wielgowa  z czego to wynika?

 

Nie było odpowiedzi od przedstawicieli ZWiK.

 

 

 

Po ogłoszeniu przetargu i wyborze firmy Rada Osiedla otrzyma informację z nazwą firmy nr telefonu kierownika wykonawcy i dostęp do informacji o firmie .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołował

 

Halina Parzych