Protokól z posiedzenia Rady Osiedla

Nr aktu: 
3/17
Data posiedzenia: 
czwartek, 16 Marzec, 2017

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE W DNIU  16 marca   2017r.

 

Tematyka posiedzenia:

1.Przyjęcie  porządku obrad.  Uczestniczących 10 radnych 

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady  Osiedla.

3. Podjęcie Uchwały o dzierżawie gruntu przez panią  Annę Bryk działa Nr 15 obręb 4195 przy ul. Borowikowej.

4. Podjęcie Uchwały o dzierżawie gruntu przez panią  Magdalenę Gołdyn część działki 248 obręb 4199 dojazd do posesji  dz.nr 244/6 ul. Wędrownej.

5. Zatwierdzenie terminarza zebrań i dyżurów na II kwartał 2017r.

6.Sprawy bezpieczeństwa na terenie naszego osiedla.

7. Informacja dotycząca remontu budowy chodników na terenie naszej rady.

8. Informacja dotycząca sprzątania osiedla przez grupy pracowników ZDiTM.

9. Omówienie dotyczące przygotowań do wizyty prezydenta Piotra Krzystka

10. Informacja dotycząca Festynu Dzień Dziecka

11.Sprawy różne i wolne wnioski

* składowisko na krawędzi chodnika ul. Szosa Stargardzka

*Wysypisko śmieci na posesji za byłym sklepem myśliwskim

*Samochody blokują przejście chodnikiem okolice posesji nr 13 przy ul. Uczniowskiej

*wandalizm okolice Ronda Osiedlowców poprzewracane słupki

* p. Antczak mieszkanka ul. Płońskiej przekazała listę z podpisami mieszkańców i petycje dot. remontu ulicy.

*Mieszkanki ul. Przyszłości 27/5 i 27/6 przyszły z problemem podłączenia budynku do kanalizacji miejskiej ( częścią obiektu zarządza TBS, kilka mieszkań prywatnych. TBS skierował zainteresowane osoby do Rady Osiedla aby sfinansowała przyłącza mieszkań do kanalizacji.

Obecny H. Jerzyk radny

Obecni strażnicy miejscy: p. Anna i p. Ryszard

Zebranie prowadził przewodniczący Jakub Kalita 

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad przez członków rady osiedla – jednogłośnie

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad przez członków rady  osiedla – jednogłośnie

Ad.3. Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 57/17 z dnia 16.03.2017r.o bezprzetargowej dzierżawie gruntu dz. Nr 15 przy ul. Borowikowej dla p. Anny Bryk na cele uprawy warzyw.

Ad.4. Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 58/17 z dnia 16.03.2017r.o bezprzetargowej dzierżawie gruntu część dz. Nr 248  przy ul. Wędrownej(60m2) na dojazd do posesji Dz. Nr 244 dla p. Magdaleny Gołdyn.

Ad.5.Rada Osiedla zatwierdziła jednogłośnie terminarz zebrań i dyżurów na II kwartał 2017r.

Ad.6. Przewodniczący odbył spotkanie z przedstawicielami Policji z Komisariatu Dąbie, oraz pozytywnie  ocenił pracę Strażników Miejskich będących w stałym kontakcie z rada Osiedla p. Anna  i p. Ryszard. Skuteczni i konsekwentni w swoim działaniu na naszym osiedlu.

Ad.7. Trwa budowa chodnika przy ul. Topolowej i przebudowa chodnika przy ul. Szosa Stargardzka do marketu LIDL.

Ad.8. Trwa sprzątanie osiedla przez grupy pracowników ZDiTM

Ad.9. Wizyta prezydenta Piotra Krzystka odbędzie się w dniu 21 marca o godz. 17 ul. Uczniowska objazd osiedla,  spotkanie a mieszkańcami godz. 18 w Domu Strażaka.

Ad.10. Ustalono termin Festynu z okazji Dnia Dziecka 11 czerwca 2017r który odbędzie się na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Kołbackiej- 2 osoby wstrzymały się podczas głosowania.

 

                                                                                                 Protokołowła

                                                                                                  Halina Parzych