Protokól z posiedzenia Rady Osiedla

Nr aktu: 
2/17
Data posiedzenia: 
czwartek, 9 luty, 2017

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE W DNIU  09  lutego   2017r.

 

 

Tematyka posiedzenia:

1.Przyjęcie  porządku obrad.  Uczestniczących 8 radnych

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady  Osiedla.

3. Podjęcie Uchwały o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r. 

4. Wydanie opinii dotyczącej zbycia gruntu przy ul. Wędrownej po podziale geodezyjnym i podjęcie stosownej Uchwały.

5. Wydanie opinii dotyczącej projektu rewitalizacji al. Wojska Polskiego.

6.  Sprawy różne i wolne wnioski

*Protesty mieszkańców Jezierzyc i Śmierdnicy  przeciwko budowie masztów telefonii komórkowej programy TV w dniu 31.01.2017

*Protest rodziców uczniów gimnazjum Nr7 przeciwko włączeniu obiektu do SP 37 . Po likwidacji Gimnazjum proponują utworzenie LO na prawobrzeżu.

*Cz. Owczarek –czy można uwzględnić podczas przebudowy ul. Uczniowskiej skrzyżowanie z ul. Tartaczną?

 

Obecny dzielnicowy Mikołaj Szemel

Zebranie prowadził przewodniczący Jakub Kalita    

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad przez członków zarządu osiedla - jednogłośnie

Ad.2.Zatwierdzenie  protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Osiedla za 8 członków

Ad.3. Rada Osiedla podjęła Uchwałę o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.   Uchwała Nr 54/17 z dnia 09.02.2017r.

Ad.4. Rada Osiedla wydała pozytywną opinię dotyczącą zbycia gruntu przy ul. Wędrownej w Szczecinie i podjęła stosowną  uchwałę Uchwała Nr 56/17 z dnia 09.02.2017r.  n  .

Ad. 5. Rada odniosła się do przesłanego planu rewitalizacji al. Wojska Polskiego i zaakceptowała Wariant I. Opinia została przesłana do WUiAB Urzędu Miasta. 

Ad.6. Dokumentacje złożone przez inwestora w Urzędzie Miejskim są wadliwe. Cały czas protestujemy i organizujemy spotkania z mediami 31.01. program na żywo w Jezierzycach.

Inwestor będzie prowadził konsultacje z mieszkańcami. Mamy opinię ekspertów o szkodliwości promieniowania magnetycznego od naukowców.

Ad.7 jw.

 

                                                                                                                 Protokołowała

                                                                                                                    Halina Parzych