Protokól z posiedzenia Rady Osiedla

Nr aktu: 
Nr 1/2017
Data posiedzenia: 
czwartek, 19 Styczeń, 2017

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE W DNIU  19  stycznia   2017r.

 

 

Tematyka posiedzenia:

1.Przyjęcie  porządku obrad.  Uczestniczących 12 radnych

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady  Osiedla.

3. Podjęcie Uchwały o rozdysponowaniu kwoty 6500,00 zł przekazane z Komisji Inicjatyw Społecznych.

4. Wydanie opinii dotyczącej lokalizacji przystanków autobusowych ul. Piaseczna – Rondo Osiedlowców.

5. Informacja dotycząca protestu mieszkańców Jezierzyc i Śmierdnicy na spotkaniu w dniu 09.01.2017 w biurze Rady (Informacja p. Kotwas).

6.Informacja dot. interpelacji Radnego H. Jerzyka ( budżet inwestycyjny na 2017r. kwota 3 990 000,00 zł 6 pozycji.

7. Sprawy różne i wolne wnioski

* sprawa uznania przez miasto zakątka gdzie mieszkają p. Ornowscy p. Kwiatkowska i p. Szkoła za ul. Topolową.

Obecny H. Jerzyk radny

Obecny dzielnicowy Mikołaj Szemel

Zebranie prowadził przewodniczący Jakub Kalita 

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad przez członków zarządu osiedla - jednogłośnie

Ad.2.Zatwierdzenie  protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Osiedla za 11 członków 1 wstrzymał się.

Ad.3. Rada Osiedla podjęła Uchwałę o rozdysponowaniu kwoty 6500,00 zł z Komisji Inicjatyw Społecznych R.M  Uchwała Nr 55/17 z dnia 19.01.2017r.

Dzień Dziecka – 2000,00 zł ; Turniej Piłki Siatkowej – 1500,00 zł; Spotkanie z Seniorami – 500,00 zł; 2500,00 Wigilia  11 radnych za, 1 radny wstrzymał się.

Ad.4. Rada Osiedla wydała pozytywną opinię dotyczącą lokalizacji przystanków na ul. Piasecznej ok. Ronda Osiedlowców zgodnie z przesłanym projektem.

Jedna uwaga p. Jamrozik – należy ograniczyć prędkość w okolicy szkoły do 30 km/h.

Ad. 5. Dokumentacje złożone przez inwestora w Urzędzie Miejskim są wadliwe. Cały czas protestujemy i organizujemy spotkania z mediami 31.01. program na żywo w Jezierzycach.

Inwestor będzie prowadził konsultacje z mieszkańcami. Mamy opinię ekspertów o szkodliwości promieniowania magnetycznego od naukowców.

Ad.6.  H. Jerzyk że wszystko jest zapisane w budżecie i będzie realizowane. Media robią dobrą robotę pokazując protest.

Ad.7 Na spotkanie przybyli p. Ornowscy, p. Kwiatkowska ,p. Szkoła mieszkańcy Jezierzyc informując że p. Kosiński przesyła pisma dotyczące nielegalnych  wjazdów do posesji przez ww. osoby. Wysyła różne pisma do ZDiTM. ZDiTM odpisuje z nakazami przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. P H. Jerzyk zaoferował pomoc  w uznaniu zakątka jako ulicę  i włączenie w ul. Topolową.

·         P. Owczarek –podczas  remontu ul. Uczniowskiej należałoby spłaszczyć rondo Osiedlowców.

·         Cały czas istnieje problem z zastoiną przy ul. Abrahama

·         P. Aleksander Rek -ul. Gościnna żądał by utwardzić ul. Gościnną gdzie ma działkę , wykonać chodnik w wąwozie ul. Mostowej i naubliżał członkom Rady Osiedla. 

                                                                                                        

 

                                                                                                            Protokołowała

                                                                                                        Halina Parzych