PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

Nr aktu: 
2016
Data posiedzenia: 
czwartek, 19 Maj, 2016

Tematyka posiedzenia:

1.Zatwierdzenie porządku obrad i stwierdzenie quorum obecnych 9 radnych.

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dn.28.04.2016r

3. Przygotowania do organizacji Festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 05.06.2016.

4. Przyjęcie p. Z. Stefaniaka jako członka Rady Osiedla.

5. Podjęcie uchwały o dzierżawę gruntu część  działki nr 233/13 przy ul. Wędrownej.

6.  Sprawy różne wolne wnioski

 * Przygotowania do organizacji Dnia Dziecka (5 czerwca 2016r) wysłanie pism do sponsorów , pisma do WGKiOŚ o ubezpieczeniu i odtwarzaniu muzyki, zamówienie sanitariatu, wysłanie pism do Straży Miejskiej i Policji.

P. Romaniuk zwraca uwagę że  odpady selektywne nie są odbierane w terminie wyznaczonym  ul. Uczniowska 23a.

Bramki na placu zabaw w Jezierzycach są do pomalowania.

Odpowiedz na Interpelację radnego H. Jerzyka dot. uciążliwej działalności na terenie Unikonu.

 

Zebranie prowadził wice - przewodniczący Rady Osiedla p. Czesław Owczarek.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad przez członków Rady Osiedla  -  za 9 radnych.

Ad.2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla –  za 9 radnych .

Ad.3. Rada Osiedla zorganizuje Festyn z okazji Dnia Dziecka zakupy nagród- Joasia Jadwiga, Halina. Zakup kiełbasek- Czesław, Konrad.

Pieczenie na grillu – z. Romaniuk, H. Żmuda , Z. Stefaniak.

Ad.4. Rada Osiedla przyjęła do swjego grona nowego członka p. Zbigniewa Stefaniaka. Radny Z. Stefaniak był już radnym w ubiegłej kadencji.

Ad.5. Rada Osiedla wydała pozytywną opinię dot. dzierżawy gruntu dz. nr 233/13 przy ul. Wędrownej Uchwałę 36/16 z dnia 19.05.2016r. za 9  radnych.

 

 

                                                                                    Protokołowała                       

 Halina Parzych