Protokół posiedzenia Zarzadu

Nr aktu: 
2016
Data posiedzenia: 
czwartek, 7 Kwiecień, 2016

ROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OSIEDLA

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE W DNIU  07 kwietnia   2016r.

 

 

Tematyka posiedzenia:

1.Przyjęcie  porządku obrad

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dn.17.03.2016r

2.Omówienie przesłanych informacji elektronicznie z UM, ZUK, ZDiTM.

           

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad przez członków zarządu osiedla - jednogłośnie

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Osiedla.  Członkowie Zarządu  Osiedla obecni na posiedzeniu zaakceptowali jednogłośnie.

Ad.3. Zarząd omówił przesłane informacje e-mailem i zajął stanowisko na ww. tematy.

Zarząd zapoznał się z interpelacjami Radnego H. Jerzyka dot. problemów na naszym osiedlu.

 

 

                                                                                  Protokołowała                       

 Halina Parzych