pozytywnego opiniowania dzierżawy gruntu przy ul. Buczynowej.

UCHWAŁA NR 81/18

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 18 stycznia 2018roku..

w sprawie:

 pozytywnego opiniowania dzierżawy gruntu przy ul. Buczynowej .

Na podstawie § 7 pkt 6 lit.h Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Pozytywnie opiniuje wydzierżawienie części  gruntu dz. nr 52/3  obręb 4204 Dąbie zlokalizowanej przy ul. Buczynowej   przez pana Daniele Kabata    zamieszkałego ul. Wędrowna 6n   70-892 Szczecin z przeznaczeniem na cele  rekreacyjne. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Osiedla  

                                                                                                 Jakub Kalita

Nr uchwały: 
81/18
Data uchwały: 
18/01/2018
Kadencja: 
2015-2019