Plan Pracy Rady Osiedla na 2016 rok

Data sprawozdania: 
piątek, 1 Styczeń, 2016

Ramowy Plan Pracy Rady Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce na 2016 r.

1. Zebrania i dyżury Rady osiedla odbywać się będą w każdy czwartek od godz. 1800do 1900   w biurze RO ul. Pyrzycka 28 , szczegóły na tablicach ogłoszeń i w internecie www.plonia.szczecin.pl.

2.Działalność rady osiedla skupi się na wykonywaniu działalności statutowej i rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez mieszkańców.

3. Informacja o działalności Rady Osiedla na tablicach ogłoszeń i w internecie.

4.Rada Osiedla będzie wspierać w miarę możliwości Klub Seniora, Klub Kwadransowych Grubasów w organizowaniu wspólnych imprez.

5.Rada Osiedla w miarę posiadanych środków finansowych zorganizuje imprezy integracyjne, Festyny, Rajdy, Rozgrywki Sportowe, spotkanie Wigilijne dla mieszkańców naszej dzielnicy.

6. PLANOWANE  IMPREZY

Marzec –Rajd Peszy „Powitanie wiosny”                           Czerwiec  - Dzień Dziecka

Sierpień –Turniej Siatkówki i zabawa taneczna                Wrzesień – Dzień Seniora

Listopad – Rajd Pieszy „Święto Niepodległości”               Grudzień –Spotkanie opłatkowe ”Wigilia”   

7.Rada Osiedla deklaruje współpracę z OKS Iskierka”, OSP Śmierdnica, Zespołem Szkół Nr 11,  Przedszkolem Nr 45 i proboszczami obu parafii. 

8.Deklarujemy dobrą współpracę z radnym Henrykiem Jerzykiem w rozwiazywaniu problemów naszej dzielnicy.

9.W miarę pozyskiwanych środków finansowych będziemy wykonywali drobne naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw i obiekcie rekreacyjno – sportowym.

10. Dopilnujemy wykonanie inwestycji Rady Osiedla zgodnie z planem na 2016r.

11. Rada osiedla dokończy prace na boisku przy placu zabaw w Jezierzycach (postawienie bramek)

12.Deklarujemy dalsza współprace z Policją, Strażą Miejską, Dzielnicowym.

13. Wszystkie założenia Planu na 2016r. zrealizujemy pod warunkiem przyznania dotacji z Urzędu Miejskiego, a w szczególności  z merytorycznych Komisji Rady Miasta.

14.Należy nawiązać współprace z Radnymi Prawobrzeża(zapraszanie na zebrania rady.

 

                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                                                                                     Jakub Kalita