Nazwa ulicy LEŚNY ZAKĄTEK na dz. nr 2/19 obr. 4204

 

UCHWAŁA NR 64/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 06 lipca 2016roku.

w sprawie:

nadania nazwy ulicy na  działce  nr 2/19 obręb 4204 Dąbie

Na podstawie § 7 ust. 6 lit. l  Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1320/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia Śmierdnica Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3945 z 2014 r.)

 Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Pozytywnie opiniuje nadanie nazwy ul. Leśny zakątek dla drogi dojazdowej na działce nr 2/19 obręb 4204 Dąbie .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Osiedla.

 

.

                                                                                 Przewodniczący Rady Osiedla  

                                                                                                 Jakub Kalita

 

Nr uchwały: 
64/17
Data uchwały: 
06/07/2017
Kadencja: 
2015-2019